• e hënë - e shtunë : 13:30 – 19:30
  • .

Mbrojtja ligjore dhe e të dhënave

 

Duke hyrë në këtë faqe në internet ju pajtoheni me kushtet e mëposhtme:

 

Njoftimet ligjore

 

Përmbajtja e kësaj pranie u krijua në maksimum të njohurive dhe besimit tonë. Sidoqoftë, nuk ka asnjë garanci se është e saktë ose pa gabime. Po kështu, nuk merret asnjë përgjegjësi për përdorimin ose mospërdorimin e përmbajtjes së kësaj faqeje interneti. Përdoreni me përgjegjësinë tuaj.

 

Nuk është e garantuar që përmbajtja e kësaj faqeje në internet mund të arrihet pa gabime në çdo kohë. Asnjë përgjegjësi nuk pranohet për pasojat e padisponueshmërisë së kësaj pranie.

Përmbajtja e kësaj pranie mund të ndryshohet në çdo kohë dhe pa informacion paraprak.

Disponueshmëria nuk është e garantuar.

 

Informacioni në këtë uebfaqe ka për qëllim personat fizikë dhe juridikë me vendbanim ose biznes në Zvicër.

Përmbajtja e kësaj faqeje interneti mbrohet nga të drejtat e autorit. Ndryshimi i paautorizuar dhe përdorimi i paautorizuar i përmbajtjes janë të ndaluara pa pëlqimin paraprak me shkrim. Të gjitha të drejtat e pronësisë mbeten tek operatori i faqes në internet.

Referenca në faqet e palëve të treta përmes lidhjeve nga kjo prani është për arsye informacioni dhe komoditeti. Operatori nuk është shprehimisht përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura. Prandaj, ai në mënyrë të qartë distancohet nga të gjitha përmbajtjet në faqet e lidhura ose nuk e përvetëson këtë përmbajtje si të veten.

Përkundër kujdesit maksimal, gabimet në informacionin e çmimeve nuk mund të përjashtohen plotësisht. Të gjitha çmimet janë jodetyruese dhe mund të ndryshohen në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Shërimi pranik dhe hipnoza nuk janë të përshtatshme për të bërë diagnoza dhe në mënyrë të shprehur nuk zëvendësojnë trajtimin dhe këshillat nga një mjek. Përkundrazi, qëllimi është t’i lehtësojmë vuajtjet tuaja duke plotësuar mjekësinë tradicionale dhe ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për pasojat e mostrajtimit nga një mjek. Asnjë premtim për shërim nuk është bërë.

Këto kushte janë objekt ndryshimi në çdo kohë.

 

Të drejtat e autorit

 

Përmbajtja dhe struktura e kësaj faqeje interneti mbrohen nga të drejtat e autorit. Të drejtat janë ose me operatorin e faqes në internet ose me një palë të tretë (licencues). Nuk lejohet të riprodhoni, kopjoni, transmetoni, shpërndani ose përdorni këtë përmbajtje ose të dhëna në ndonjë mënyrë ose tjetër pa pëlqimin me shkrim të mbajtësit të së drejtës së autorit. Kjo vlen veçanërisht për përdorimin e teksteve (gjithashtu në pjesë) ose fotografive.

 

Mbrojtja e të dhënave

 

Ju mund ta vizitoni faqen në internet pa siguruar informacione personale. Nëse e bëni këtë, ju na autorizoni t’i ruajmë ato përgjithmonë dhe t’i përdorim ato për ta përpunuar kërkesën tuaj dhe për qëllime të reklamimit tuaj.

Të dhënat që ju dërgoni përmes faqes sonë të internetit mund të transmetohen të pakriptuara (pambrojtura). Ne ua tërheqim vëmendjen për faktin se, me gjithë masat paraprake të sigurisë të marra, ekziston mundësia që të dhënat mund të humbasin ose përgjohen dhe / ose manipulohen nga palët e treta. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi në rast se një palë e tretë ndryshon, shikon, merr përsipër, përdor ose shfrytëzon të dhënat e transmetuara nga ju.

 

Analizat në internet

 

Kjo uebfaqe përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i siguruar nga Google Inc. („Google“). Google Analytics përdor të ashtuquajturat „cookie“, skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet zakonisht transferohet në një server Google në SHBA dhe ruhet atje.

 

Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të internetit, për të përpiluar raporte mbi veprimtarinë e faqes në internet dhe për të siguruar shërbime të tjera që lidhen me veprimtarinë e internetit dhe përdorimin e internetit për operatorin e internetit. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur përkatësisht programin e shfletuesit tuaj. Sidoqoftë, ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast ju mund të mos jeni në gjendje t’i përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqeje në internet në masën e tyre të plotë.

 

Ju gjithashtu mund të parandaloni Google që të mbledhë të dhënat e krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe të përpunojë këto të dhëna nga Google duke shkarkuar shtojcën e shfletuesit në dispozicion nën lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Si një alternative për shtesën e shfletuesit, veçanërisht për shfletuesit në pajisjet celulare, gjithashtu mund të parandaloni mbledhjen e të dhënave nga Google Analytics duke klikuar në këtë lidhje. Është vendosur një cookie zgjedhëse që parandalon mbledhjen e ardhshme të të dhënave tuaja kur vizitoni këtë faqe interneti.

Diese Website verwendet Cookies und fragt nach Ihren persönlichen Daten, um Ihr Surferlebnis zu verbessern.
Chat
Online Chat 1
Si mund t'ju ndihmoj?
Powered by